چهارشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۹۲

از کارافتادن وبلاگ و بازگشت دوباره

مدت طولانی است وبلاگ من در بلاگر
pib
ازکارافتاده و متاسفانه مطالب آن نیز از دسترس خارج شده.
لذا علیرغم اینکه می دانم بلاگر هنوز در ایراان فیلتر اسست اما مطالبم را اینجا می گذارم.
سیاوش ایمانی پیرسرایی

هیچ نظری موجود نیست: