شنبه، مهر ۲۴، ۱۳۸۹

مطالعه در سکوت:آرزويي ممکن

دوران جواني و دانش آموزي ما مصادف بود با سهميه بندي نفت ،حملات صدام و..
و همه اعضاي خانواده به ناچار زير سقف يک اتاق عصر وشب را به سر مي بردند.
در اين اوضاع و احوال امکان مطالعه در سکوت امري ناممکن بود.
تنها کتابخانه استاندارد و فعال شهر هم که کتابخانه ملي شهرداري بود ،عمدتا يا تعطيل بود ويا صندلي خالي نداشت.
يادم هست براي مطالعه کنکور در سرماي زمستان به سالن خانه مان که سردتر از بيرون بود پناه مي بردم تا بتوانم در سکوت به مطالعه بپردازم.
امروز اگرچه خيلي از مشکلات آن روزها را نداريم اما هنوز يافتن سکوت برايمان امري دشوار است.
به دوستاني که مجبورند کماکان در مکان هاي شلوغ به مطالعه بپردازند دو وسيله مفيد را معرفي مي کنم که بين 30 تا 60 دسي بل (يعني در حدبسيار خوب)موجب کاهش صداي اطراف مي شود.

1-گوشگير
يا
earplug
وسيله اي پلاستيکي که در داخل گوش رفته و موجب کاهش صدا مي شود
قیمت یک جفت آن از 300 تا 700 تومان بسته به کیفیت جنس فرق می کند.

2-گوشي
يا
earmuff
که مي توانيد روي گوش مثل هدفون بگذاريد.
قیمت آن از 3000 تا 12000 تومان بسته به کیفیت جنس فرق می کند.

براي محکم کاري بهتر است از هردو وسيله بطور همزمان استفاده کنيد.

براي تهيه اين وسايل بهتر است به فرشگاه هاي لوازم صنعتي(در آستارا به آقاي عزيززاده)مراجعه کنيد

اگر راضی بودید بنده را هم دعای ویژه بفرمایید!

هیچ نظری موجود نیست: