جمعه، بهمن ۱۳، ۱۳۸۵

نرم افزاری جدید:
تصمیم گیری برای درمان سرپایی یا بستری کردن بیماران مبتلا به پنومونی با استفاده از این نرم افزار ساده که توسط خودم تهیه ونوشته شده است ،بسیارراحت خواهد بود:

لينك ايراد داشت وحذف كردم.
در روزهاي آينده مجددا خواهم گذاشت

هیچ نظری موجود نیست: